Gelecek Organizasyonunun 14 İlkesi

Metaverse dünyası, yapay zeka uygulamaları, yeni iş olanakları ve kaybolan meslekler, uzaktan eğitim modülleri, öğrenme materyallerinin değişmesi, y kuşağı, z kuşağı ve yeni yeni kuşaklar…

Değişim kapımızı çoktan çaldı, pandemi ile yeni yeni düşünme biçimleri yaşamın merkezine oturdu.  İşte tam da bu değişimin ortasında J. Morgan sayfasında gelecek organizasyonları için 14 ilke yayınlamış. Bu ilkeler gelecekte yer almak isteyen yapılar için rehber niteliğinde. İsterseniz gelin kısa kısa bu ilkeleri açıklamaya çalışayım.

Daha Küçük Ekipler ile Küresel Yayılıma Olanak Sağla

Yetenek artık şirket merkezine yakınlığa bağlı değil. Amazon gibi kuruluşlar ünlü İki Pizza Kuralı’nı uyguluyorlar: Bir takım iki büyük pizzayla beslenemiyorsa o takım büyüktür. Tüm yapı için 150 Kuralına da bakabilirsiniz.

İş Gücünün Bağlantıda Kalmasını Sağla

Bir kurum, doğru insanlar ve bilgilerle sürekli bağlantıda kalmalı. Bu olmadığında hem işlerini geliştirme şansı kalmıyor hem de mevcut yükü dağıtamadığı için harcaması gereken efor artıyor.  Bunun için teknolojiden aktif yararlanması gerek.
 
İç Girişimciliği Destekle

Girişimcilik çok değerli. Girişimci ruhu, tutkusu ve yaratıcılığı, iç yapıda da mutlaka teşvik edilmeli; ekip üyeleri fikirlerini test edebilmeli, deneyebilmeli ve potansiyeli olanlarla çalışabilmeli.
 
Küçük Bir Şirket Gibi Çalış

Küçük yapılar daha hızlı karar verir, bürokratik çıkmaza girmez, çevik ve uyarlanabilirdir. Değişen dünyada çalışanlar sürekli e-posta kontrol ederek, toplantı yapmakla ilgili toplantılar yaparak üretenken olamayacaklardır.
 
İhtiyaca Değil İsteğe Odaklı ol
Yetenekli çalışanlar, ihtiyaçtan değil, gerçekten çalışmak istedikleri yerde olmak isterler. Gelecek kuruluşları gerçekten orada olmak istenecek bir ortam yaratmalıdır; bu da ancak çalışan deneyimine verilecek önem ile mümkün. Herkesin yaşamı değerli ve imkanlar çeşitli.
 
Hızlı Değişime Uyum Sağla

Hızlı karar alabilme ve yüksek adaptasyon olmazsa olmazlardan; işler gelecekte asla şimdiki kadar yavaş olmayacak. Bugünün, “Geç Takipçileri”, bir süre sonrasının “İşsizler” anlamına geliyor. Bu durum kurumlar için de geçerli.
 
İnovasyonu Her Yerde Destekle

İnovasyon artık tek ekip veya departmandan gelmiyor. Değişen bir dünyada başarılı olmak için, her yerden farklı fikirlerin gelebilmesine ve inovasyona dönüşmesine olanak sağlanmalı. Fikirler her zaman olur ama fikri alıp bir şeye dönüşme süreci inovasyondur.

Bulutta Çalış

Kurum içi teknolojilerin raf ömrü var ve günleri mutlaka sayılı. Rakiplerden geri kalmamak için geleceğin kuruluşları bulutta çalışır.
 
Kadınlara Üst Düzey Liderlik Rollerinde Daha Fazla İmkân Sağla

Her alanda olduğu gibi kadınların katılımı yönetimde de önemli. Üst düzey liderlik rollerinde yeterince kadın olmaması bir dizi beceri, zihniyet ve bakış açısı getiren bir yetenek havuzunun kaçırıldığı anlamına geliyor. Bu durum sadece kadınlar için değil aynı zamanda organizasyonda çeşitliliğin sağlanması açısından da genişletilmeli. (Bu konuda Robert De Niro ve Anne Hathaway’in “Stajyer” filmini öneririm.)
 
Dikey Yapı yerine Yatay Yapı

Çalışanların nerede olduklarını, ilişki yapısının nasıl göründüğünü anlamaları amacı ile bir yapılaşma olması iyidir. Ancak bu durum her şeyin yukarıdan aşağıya akması gerektiği anlamına gelmez; iletişim ve işbirliği yan yana da akabilir. Daha yatay organizasyonlar ve mikro liderler geleceğin ön plana çıkanları olacak.
 
Bir Hikâyen Olsun

Çalışanlar inandıkları ve değerleri kendileriyle örtüşen kuruluşlarda çalışmak istiyor. Bunun yolu, organizasyonunuzun nasıl başladığı, neden var olduğu ve nereye gittiğini konuşmaktan ve anlatmaktan geçiyor.

Öğrenmeyi Destekle

Geleceğin organizasyonunda çalışan, her zaman her yerde herkesten öğrenebilmelidir. Bu, katılımcı yaklaşımlar ve işbirliğine olanak sağlayan teknolojilerin kullanımı ile kolaylaşıyor.
 
Kar Odaklılık Yerine Refaha Geç

Kar, bir kuruluşun elde ettiği finansal kazançtır; refah ise çalışan sağlığı, topluma katılımı, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve dünyada olumlu bir etki yaratma gibi şeylerle ilgilenir. Çalışanların refahını öncelemek gelecek organizasyonları diğerlerinden ayıran önemli bir özellik olacak.
 
Uyumu Destekle

Gelecek çalışanlarının ve gelecek liderlerinin değişikliklere hızlı uyum sağlaması, organizasyonların da gelecek insan profillerine uyumlu olabilmesi değişim ve değişime adapte olmanın gerekliliklerinden olacak.

Bu aşamada sorulacak iki önemli soru:

Bu niteliklerden kaç tanesine sahipsiniz?

Eksiklikler için bir eylem planınız var mı?

Gelecek hızla geliyor, herkese başarılar.

.

%d blogcu bunu beğendi: