Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat (İng) Bölümü mezunudur. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans eğitimi ve aynı üniversitede İşletme Bölümünde sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi üzerine yaptığı çalışmasıyla 2012 yılında Doktora eğitimini tamamlamış, sonrasındaki çalışmaları ile Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanını almıştır.

Üniversite yıllarında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev almış, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 2000 yılında hayata geçirdiği Gönüllü Eğitim Projesi ile sosyo ekonomik durumu iyi olmayan yüzlerce ilk öğretim öğrencisi gönüllü üniversite gençleri ile her hafta sonu düzenli olarak bir araya gelmiş, proje kapsamında çocukların derslerine yardımcı olmanın yanı sıra tiyatro, resim, spor vb. birçok farklı alanda etkinlik düzenlenmiştir. Gönüllü Eğitim Projesi yirmi yılı aşkın süredir aynı çatı alında devam etmektedir.

Mezun olduktan sonra Dünya Bankası ve KOSGEB destekli Genç Girişimciliği Geliştirme Projeleri (Bilkent Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi) ve Küçük Ölçekli İşletme Danışmanlığı Desteği Projelerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yine çeşitli işletmelere sunulan danışmanlık hizmetleri kapsamında iş planına dayalı işletme yönetimi, süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme konularında çalışmalarda bulunmuştur. Bu süreçte KOBİ’lere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri pazarı üzerine yürüttüğü tez çalışmasını tamamlamıştır.

Sağlık Bakanlığı çatısı altında Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda kamuda stratejik yönetim ve sonrasında performansa dayalı ek ödeme sistemleri, kurumsal performans ve yönetici performansı üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nda ISQua ile imzalanan Uluslararası Akreditasyon Programı çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile ISQua arasındaki koordinasyonun sağlanması başta olmak üzere, Türkiye’de sağlıkta akreditasyon altyapısının kurulması ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları yürütmüştür.

2015 yılından itibaren TÜSEB – Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kayral aynı zamanda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası alanda yayınladığı birçok kitap, kitap bölümü, makale ve bildirileri ile birçok farklı ülkede davetli konuşmacı olarak bulunan ve çalışmalar yürüten Kayral, aynı zamanda yaşama dair farklı alanlardaki deneyim ve düşüncelerini sosyal medya, blog ve vlog sayfalarının yanı sıra kaleme aldığı Yaşama Sanatı Meş’ale romanı ile okurlarıyla paylaşmaktadır.

Uluslararası Akreditasyon Komisyonu Konfederasyonu – CIAC Global Danışma Kurulu Onursal Üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyesi olan Kayral, aynı zamanda sağlık turizmi yönetimi, kalite ve akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği, genel işletme, örgütsel davranış ve davranış bilimleri alanlarında dersler vermektedir.