Sağlık Kurumları ve Kalite

2Sağlık hizmetleri genel olarak insanın fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah düzeyinin ve mutluluğunun geliştirilmesini amaçlar. Bu amaç ortaya konulurken, diğer hizmet kuruluşlarında olduğu gibi, sağlık kuruluşlarında da hizmet kalitesi çok önemli bir yer tutmaktadır.

Hizmet kalitesi, hizmet pazarlamasında üzerinde en fazla araştırma yapılan konulardan biridir. Özellikle müşteri tatmini, işletme performansı gibi kurumlar açısından önem taşıyan konularda hizmet kalitesinin ön plana çıktığını bu alanda yapılan farklı çalışmalarda görmekteyiz.

Sağlık hizmetlerine verilen önemin artması ve sektörde artan rekabet koşulları, sunulan hizmetlerin belirli bir tatmin düzeyini sağlama zorunluluğu gibi faktörler sağlık hizmetlerinin kalitesini ele almayı zorunlu kılıyor. Bu faktörler hizmet kalitesini, başta yöneticiler olmak üzere tüm çalışanlar açısından üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri haline getirmektedir.

Sunulan hizmetlerin merkezinde sürekli “insan” olan sağlık sektöründe, çok sayıda kurumun faaliyet göstermesi, kurumlar arasında rekabet şartlarının zorlaşması gibi çevresel koşullar hastanın ve hasta yakınının beklentilerini yeterince karşılayamayan kurumların diğer kurumlara göre avantajlarını kaybetmelerine yol açmaktadır.
Ödediği bedelin karşılığını almayı bekleyen ve kaliteli hizmet talep eden, hizmeti alırken bilgilendirilmek isteyen ve aldığı hizmetleri sorgulayan bilinçli tüketici, özel sektörü olduğu kadar kamu sektörünü de etkilemektedir. Burada hizmet alanların katlandıkları bedel olarak sadece parasal bir bedel değil aynı zamanda harcanılan zaman, katlanılan riskler vb. maddi manevi birçok unsuru da bir arada düşünmek gerektiğinin de altını çizmek isterim.

Hizmet kullananlar açısından ortaya çıkan maliyetler ve ödenen bedeller, orta ve uzun vadede kurumlar için sunulan hizmetin talep edilmemesi ve ilgili sağlık kurumunun tekrar tercih edilmemesi şeklinde geri dönmektedir. Bu bakış açısıyla sağlık sektöründe sunulan hizmetin kalitesinde verilen ödünler ya da ortaya çıkan çeşitli yetersizlikler orta ve uzun vade olumsuz etkilerini göstermektedir. Özellikle hizmet alanların zihninde oluşan olumsuz imajın giderilmesi uzun zaman almaktadır.

One thought on “Sağlık Kurumları ve Kalite

  • Ocak 4, 2014 tarihinde, saat 5:31 pm
    Permalink

    Kurumlarimizdan hizmet alanlar gözünden bakildigi zaman kurumların kalitesinden ödün verildiği bazı uygulamaların kaldırıldığı WC lerden tuvalet kağıt ve kağıt havluların tasarruf tedbirleri öne sürülerek kaldırılıyor veya azaltılıyorsa siz ne kadar kaliteli hizmet veriyoruz diyorsanız deyin hic bir anlam ifade etmesi mümkün değildir.
    Artık insanimiz balık hafizasına sahip değil ve hiç birşeyi unutmuyor. Saygılarımla…