Beyinler arası Ağ kurulabilir mi? – (Sinir Sistemi ve Beyin) │ Yaşama Sanatı - Dr.İbrahim H. KAYRAL | Yaşama Sanatı

Beyinler arası Ağ kurulabilir mi? – (Sinir Sistemi ve Beyin)

Günümüzde yönetim yapılarından sosyal medya kullanımına, beynin yapısından bilişimdeki gelişmelere, günlük hayattaki iletişimimizden inovasyona kadar çok farklı konu ve alanlarda aslında ortak bir noktanın varlığını görmemiz mümkün.

Birimler arası ağlar, şebekeler ya da İngilizce karşılığı ile ‘networks’ olarak ifade edilen örgü. Bu örgü, ağ, “networks” nasıl adlandırırsanız adlandırın, hayatımızda iş yaşantımızdan siyasi olaylara, sağlık, eğitim, teknoloji gibi alanlardaki gelişmelerden günlük yaşantımıza kadar birçok konuyu etkiliyor.

Konuyu önemli bulduğum için birçok kişisel, kurumsal, teknik yapıyı uzun zamandır gözlemliyor, “networks” ile ilgili konulara biraz daha kulak kabartıyorum. Ortaya çıkan gözlemlerimi de birkaç yazıdan oluşan bu yazı dizisinde sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çünkü gözlemlerimde dikkatimi çeken hususların kurumsal anlamda yöneticiler, bireysel anlamda herkes için birçok farklı noktada farkındalık yaratacağına inanıyorum.

Hangi konulardan bahsedeceğim?

Yazı dizisinde; beynin yapısı ve çalışma şekli, yapay sinir ağları modeli, network teorisi, inovasyon, sosyal medya, yönetimsel konular ve bireyler olarak birbirimize nasıl etki ediyoruz gibi birçok farklı konuda gözlem ve fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım.

İsterseniz tüm bunlara ilham veren, vücudumuzun belki de en önemli parçası olan beynimizin ve sinir sistemimizin işleyişi ile ilgili birkaç bilgiyi vererek başlayalım. İlk yazım, konumuz çerçevesinde ortak düşünebilmemiz için vurgulamak istediğim noktaları içerecek şekilde bir özet olacak.

Basitleştirmek için wikipedia’da beyin ve sinir ağları ile ilgili farklı konu başlıklarında yer alan bilgilerden yararlandım. Daha detaylı olarak merak edebileceğinizi düşündüğüm önemli bazı kavramlar için yazı içine bağlantılar ekledim. Onlardan da yararlanabilirsiniz.

Sinir sistemi, beynin yapısı ve işleyişi

Sinir sistemi veya sinir ağı, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden, elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir sistem.

Sinir sisteminin en basit işlevi, bir hücreden diğerine veya vücudun bir parçasından diğerlerine sinyal iletmektir.