Eğitimler, Sertifikalar, Ödüller | Yaşama Sanatı

Eğitimler, Sertifikalar, Ödüller

Alınan Eğitimler, Kurslar, Sertifikalar, Ödüller

 • Üniversite Hastaneleri Hizmet Kalite Standartları Eğitimi-2014
 • Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Eğitimi-2013- Antalya
 • HKS Merkezi Değerlendirme Süreci-2012
 • Değerlendirici Sertifikası – Performans ve Kalite Eğitimi- 2009
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Takdirname Belgesi – T.C. Sağlık Bakanlığı -2009
 • MapInfo Eğitimi-2008
 • TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi-2007
 • TS-EN ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi-2007
 • İç Kalite Uygulaması ve Dokümantasyon Eğitimi-2007
 • Sağlık Ekonomisi Kursu (Health Economics)-2007
 • İş Geliştirme ve Süreç İyileştirme Eğitimi-2005
 • Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi-2004
 • Yapılabilirlik Araştırması Raporu Hazırlama Eğitimi-2004
 • İş Planı Hazırlama Eğitimi-2004
 • Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi-2004
 • Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Belirleme Eğitimi-2004
 • Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi-2004
 • İş Kurmak ve Yönetmek Eğitimi-2004

Verilen Eğitimler

 • Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sistemine Geçiş ve ISQua Akreditasyon Süreci -2016 – Antalya
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi -2016 – Ankara
 • Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi – Kamu Personeli Verimlilik Projesi 1. Ön Değerlendirme Toplantısı -2014- Antalya
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı Eğitimi
  • 17.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2015-Aydın
  • 16.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Bolu
  • 15.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Van
  • 14.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Malatya
  • 13.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Edirne
  • 12.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Çanakkale
 • SKS Perspektifinde Çalışan Güvenliği Eğitimi
  • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Seminerleri 21 Mart-28 Mart 2014-Ankara
  • 11.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2013-Diyarbakır
  • 10.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2013-Batman
  • SKS Perspektifinde Çalışan Güvenliği Eğitimi 19-20 Aralık 2013- GATA
 • Etkili Sunum Teknikleri
  • e-SKS Akademi
  • 2. HKS Okulu Eğitimi-2012-Antalya
  • 3.HKS Okulu Eğitimi-2012-Antalya
 • Ulusal Renkli Kodlar Eğitimi – Üniversite Hastaneleri Hizmet Kalite Standartları Eğitimi –Ankara
 • İletişim ve Sosyal Medya Araçları – T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Balanced Score Card Eğitimi – T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Belirleme Eğitimi,
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi,
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • Yapılabilirlik Araştırması Raporu Hazırlama Eğitimi
  •  Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • İş Planı Hazırlama Eğitimi;
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • Finansal Tabloların Hazırlanması ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi;
  • Muğla –KÖİDD -2004
  • Bilkent Üniversitesi-GGGP -2005
  • Osmangazi Üniversitesi-GGGP -2005
  • Denizli- KÖİDD -2005
 • Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi,
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD -2005

Bir cevap yazın