Eğitimler, Sertifikalar, Ödüller | Yaşama Sanatı

Eğitimler, Sertifikalar, Ödüller

Alınan Eğitimler, Kurslar, Sertifikalar, Ödüller

 • Üniversite Hastaneleri Hizmet Kalite Standartları Eğitimi-2014
 • Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Eğitimi-2013- Antalya
 • HKS Merkezi Değerlendirme Süreci-2012
 • Değerlendirici Sertifikası – Performans ve Kalite Eğitimi- 2009
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Takdirname Belgesi – T.C. Sağlık Bakanlığı -2009
 • MapInfo Eğitimi-2008
 • TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi-2007
 • TS-EN ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi-2007
 • İç Kalite Uygulaması ve Dokümantasyon Eğitimi-2007
 • Sağlık Ekonomisi Kursu (Health Economics)-2007
 • İş Geliştirme ve Süreç İyileştirme Eğitimi-2005
 • Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi-2004
 • Yapılabilirlik Araştırması Raporu Hazırlama Eğitimi-2004
 • İş Planı Hazırlama Eğitimi-2004
 • Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi-2004
 • Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Belirleme Eğitimi-2004
 • Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi-2004
 • İş Kurmak ve Yönetmek Eğitimi-2004

Verilen Eğitimler

 • Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sistemine Geçiş ve ISQua Akreditasyon Süreci -2016 – Antalya
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi -2016 – Ankara
 • Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi – Kamu Personeli Verimlilik Projesi 1. Ön Değerlendirme Toplantısı -2014- Antalya
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı Eğitimi
  • 17.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2015-Aydın
  • 16.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Bolu
  • 15.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Van
  • 14.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Malatya
  • 13.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Edirne
  • 12.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2014-Çanakkale
 • SKS Perspektifinde Çalışan Güvenliği Eğitimi
  • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Seminerleri 21 Mart-28 Mart 2014-Ankara
  • 11.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2013-Diyarbakır
  • 10.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu-2013-Batman
  • SKS Perspektifinde Çalışan Güvenliği Eğitimi 19-20 Aralık 2013- GATA
 • Etkili Sunum Teknikleri
  • e-SKS Akademi
  • 2. HKS Okulu Eğitimi-2012-Antalya
  • 3.HKS Okulu Eğitimi-2012-Antalya
 • Ulusal Renkli Kodlar Eğitimi – Üniversite Hastaneleri Hizmet Kalite Standartları Eğitimi –Ankara
 • İletişim ve Sosyal Medya Araçları – T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Balanced Score Card Eğitimi – T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Belirleme Eğitimi,
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Eğitimi,
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • Yapılabilirlik Araştırması Raporu Hazırlama Eğitimi
  •  Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • İş Planı Hazırlama Eğitimi;
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD-2005
 • Finansal Tabloların Hazırlanması ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi;
  • Muğla –KÖİDD -2004
  • Bilkent Üniversitesi-GGGP -2005
  • Osmangazi Üniversitesi-GGGP -2005
  • Denizli- KÖİDD -2005
 • Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi,
  • Muğla –KÖİDD-2004
  • Denizli- KÖİDD -2005

Bir cevap yazın

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik