Akademik Yayınlar | Yaşama Sanatı

Akademik Yayınlar

Which Standards Are More Effective for Healthcare External Evaluation Organizations Management Systems?: ISQua 4th Ed. vs ISO 9004:2009 (2018),  Journal of Business Research-Turk  

Erişim: Journal of Business Research-Turk  

The Usage Rate of “Surgical Safety Checklist” in Turkey (2018),  ISQua, Kuala Lumpur 2018 Uluslararası Konferansı, ePoster Sunum

Erişim:

Adaptation of WHO Surgical Safety Checklist in Turkey (2018), ISQua, Kuala Lumpur 2018 Uluslararası Konferansı, Poster Bildiri

Erişim:

Sağlık Politikalarında Kalite ve Akreditasyonun Yeri (2018), Sağlık Politikası (Kitap Bölümü) 

Erişim: Nobel Yayıncılık

Healthcare Systems: Future Predictions for Global Care, (2018), Chapter:Turkey: Moving Quality in Healthcare Beyond Hospitals: The Turkish Accreditation Model, CRC Press, Taylor & Francis Group 

Erişim: Healthcare Systems: Future Predictions for Global Care

Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu (2018), Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, Ankara

Erişim: Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi

Turkey Clinical Quality Program; The Quality Perception of Healthcare Providers, Patients and Patients’ Relatives (2018)53rd EQuiP Assembly Meeting,  Bratislava, Slovakya

Erişim: Sözel Bildiri

– Türkiye’de Akreditasyon Algısı ve Değişim Yönetimi (2018),  7.Yalın Hastane Kongresi- Bursa

Erişim:Yalın Hastane Kongresi

Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı (2018)VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya

Erişim: Poster Bildiri

Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı, (2017), Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Erişim: Türkiye Klinik Kalite Programı

– Health System Improvement Across the Globe Success Stories from 60 Countries (2017),  Chapter: Turkey Establishment of a National Healthcare Accreditation System,  CRC Press, Taylor & Francis Group 

Erişim: Health Systems Improvement Across-the Globe Success

– Karmaşık Sistemlerde Öz Liderlik ve Çok Boyutlu Kalite (2017),  8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi – Antalya

Erişim: Sağlık Akademisyenleri Dergisi Bildiri Kitabı

 – National Accreditation System In Turkey: Standards and External Evaluation (2017),  ISQua, Londra 2017 Uluslararası Konferansı Eposter Sunumu

Erişim: http://epostersonline.com/isqua2017/node/163

 – Çok Boyutlu Kalite Modeli’nin Sağlık Kurumlarında Uygulanmasına Yönelik Bir Yol Haritası. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim: http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/SBD%20%C3%87ok%20Boyutlu..(doi).pdf

 Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Eriişim: http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/31

 Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi

Erişim: http://isarder.org/2016/vol.8_issue.1_article011_full_text.pdf

13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme, Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Erişim: http://www.scopemed.org/?mno=214981

Sağlık Hizmet Etkinliği Açısından Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim: http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumusosbil/article/view/5000149821

– Hastane Standartlarının Çok Boyutlu Kalite Analizi: Bir Standart Seti Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Erişim: http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=223747

– Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2

Erişim: http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/18_2/ka/tam.pdf

– Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sistemine Geçiş ve ISQua Akreditasyon Süreci, 10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi – Sözel Bildiri

-Erişim: http://www.qps-antalya.com

– Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite (2015) – Detay Yayıncılık

Erişim: http://www.detayyayin.com.tr/Beklenen-Gerceklesen-Algilanan-HIZMET-KALITESI-VE-SAGLIK-HIZMETLERINDE-COK-BOYUTLU-KALITE,PR-2164.html

– Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5), (2015),   T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sks_hastane_versiyon_5_08.07.2015.pdf

– SAS Assessor Training Programme Guide, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_dep_ingilizce_baski.pdf

– Standards of Accreditation in Health ODHC Kit v1.0, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_adsm_ingilizce_son_baski.pdf

– Standards of Accreditation in Health Hospital Kit – v1.0, (2015), Ministry of Health of Turkey GDHS Department of Quality and Accreditation in Health

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_hastane_ingilizce_son_baski.pdf

– Sağlıkta Sağlıklı Çalışma Yaşamı,  (2015), V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşması –  22 Kasım 2014,  V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/konusmametinleri_web.pdf

 – SAS Değerlendirici Eğitim Programı Rehberi, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_dep_turkce_baski.pdf

– Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM Seti, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_adsm_turkce_son_baski.pdf

– Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti, (2015), T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sas_hastane_turkce_son_baski.pdf 

– V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri,  (2015)- Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/konusmametinleri_web.pdf 

– Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı, (2014),  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi” 8. Sayı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/sb_akademik_dergi_8.sayi_web.pdf

– Sağlık Hizmetlerinde Kalite Karmaşası: “Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli,  (2014), Verimlilik Dergisi

Erişim: http://dergipark.gov.tr/verimlilik/issue/21770/233989

– Perceived Service Quality in Healthcare Organizations and a Research in Ankara by Hospital Type , (2014), Journal of Ankara Studies

Erişim: http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_2_1_22_34.pdf

 – SKS Işığında Sağlıkta Kalite, (2012), Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/09_temmuz_2012/cilt1sks.pdf 

– Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri, (2012)  Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erişim:  http://kalite.saglik.gov.tr/content/images/system/haberler_yeni/2011/01_Nisan_2011/deg.kitabi.pdf 

– Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı, (2012), Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Erişim:  http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/16_subat_2012/2202sybpk.pdf 

Sağlıkta Performansın Panoraması – 2007, (2008), Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Erişim: http://kalite.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar_yeni/panorama_son.swf 

Bir cevap yazın

Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik