Mesafeler

Yaşam döngüsünün kendi akışı içerisinde kusursuz hareket etmesi için birçok ölçü yer alır. Hani deriz ya; ölçüyü kaçırmamak, öyle hassas ölçülerdir bu ölçüler.

İşte o ölçülerden belki de en önemlilerinden bir tanesidir, mesafeler.
“Mesafe koymak!” deriz bazen günlük ilişkilerimizde, aslında doğru mesafeyi bulmaktır o.
Ama mesafeleri doğru ve tam anlamak için insan merkezinden çıkıp, yaşamın diğer unsurlarına da bakmak gerekir.

mesafeler

Kuantum ve Evren düzeyinde mesafeler
Yaşamın en küçük yapı taşlarına kuantum fiziği gözlükleri ile bakarsanız, atom ve atom altı parçacıklar ve bu parçacıkların birbirleri arasındaki doğru mesafelerin korunduğunu ve bu sayede yaşamın devam ettiğini görürsünüz.
Çekirdeğin etrafında düzenli dönen elektronlar ile çekirdek arasındaki mesafeler ve boşluktur atomu oluşturan temel ilişki. Elektronlar belli sıcaklıklarda çekirdeğe yaklaşır ya da uzaklaşırlar, belli bir mesafenin dışında ise çekirdekten koparlar. Dolayısıyla atomun yaşamı, bu parçacıkların doğru mesafe aralıkları içerisinde kalmalarına bağlıdır.
Daha geniş perspektiften bakarsak uzay boşluğunda da aynı düzen ile karşılaşırız.
İçerisinde yaşam bulduğumuz Dünya ve Sistemdeki diğer gezegenlerin birbirleriyle ve Güneş ile aralarındaki ölçüler de neredeyse aynı ilişki temelindedir, mesafeler.
Gezegenlerin güneşe belli sınırlarda yaklaşıp uzaklaşmaları söz konusudur. Yaşam ancak bu aralıklarda doğru mesafeler korunduğu sürece devam eder ve keyif verir.
İnsanlar arası mesafeler
Nereden bakarsak bakalım mesafelerin doğru aralıklarda ve ölçülerde olmasına bağlıdır yaşam.
Hem içinde yaşadığımız makro evren hem de bizi oluşturan mikro parçacıklar bu mesafelerde hareket ediyorlarken, bu iki düzlemin merkezinde yer alan bizlerin yani insanın da yaşamını sürdürebilmesi ya da keyif alarak devam ettirebilmesi bu mesafelerin farkındalığında olmasına bağlıdır.
İş hayatı, aşk hayatı, sosyal hayat, okul hayatı hangisi olursa olsun, insanlarla ilişkilerde bu mesafeleri doğru tanımlamamız, olması gereken aralıklarda ilişkileri sürdürmemiz gerekiyor.
Birbirimizin çekim alanları içerisinde, birbirimizin etrafında dönerek ama birbirimizle çarpışmadan, birbirimize çarpmadan ya da birbirimizden çok fazla uzaklaşmadan sürdürebildiğimiz ilişkiler yaşam verebiliyor ancak hayatlarımıza.
Tam tersi durumlarda belli hırslara, aşırı tutkulara tutsak olunması, çekim alanı içerisinde kontrolün kaybolması demek oluyor. Doğru mesafelerin ortadan kalkması, ilişkilerin öfkeyle, üzüntüyle, işlenen suçlarla ve hatalarla parçalanması ile sonuçlanıyor.
Siz, Dünya’nın aşırı tutku ile yörüngesinden ayrılıp koşa koşa(!) Güneş’e yapıştığını hayal edebiliyor musunuz ya da bu kadar etrafında döndüğüm yeter uzaklaşıyorum! dediğini J
Özetle kendi merkezinizde çevrenizle, diğer insanlarla ilişkilerinizde doğru mesafeleri arayın, bulun ve yaşama keyifle devam edin.
Sevgiyle
İbrahimhttps://www.youtube.com/watch?v=hEEwSi0Hes0

Fikrini belirt, sesini duyur.