Kamüste bir sonbaher sabahı

Fikrini belirt, sesini duyur.