iletişimde doğruluk matrisi

Fikrini belirt, sesini duyur.