Dünya Akreditasyon Günü

Geçtiğimiz 9 Haziran günü, Dünya Akreditasyon Günü olarak kutlandı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA),  Dünya Akreditasyon Günü vesilesi ile bir kutlama mesajı yayınladı. Uluslararası Akreditasyon Forumu ve ILAC tarafından akreditasyona ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla ilan edilen Dünya Akreditasyon Günü için bu yıl, “Akreditasyon: Kamu Politikalarının Desteklenmesinde Küresel Bir Araç” ana teması belirlenmiş.

Birçok farklı sektörde standartlara uygunluğun sağlanması için geliştirilen ve uygulanan akreditasyon sistemleri, sağlık sektöründe de önemli bir yere sahip. Sağlık hizmeti sunan kurumun standartlara ilişkin performans düzeyinin, kurumdan bağımsız bir denetim süreci ile belirlendiği akreditasyon programları, kurumun standartlara uygunluğunun kamu nezdinde kabul görmesi anlamını taşıyor. Özellikle eğitim odaklı başlayan bu bağımsız ve gönüllü programlar; sağlık hizmeti işlevlerinin, kuruluşlarının ve ağlarının çok disiplinli değerlendirmelerine dönüşmüştür.

Kimi zaman asgari standartları sağlamaya yönelik düzenlemeler ve bu düzenlemeler ekseninde yürütülen sahada teftişe dayanan lisanslama ile karıştırılan akreditasyon, kanuni gerekliliklerin ötesinde, süreç içerisinde sürekli iyileşmeyi teşvik etmek üzere ulaşılabilecek en üst düzeyde konulmuş standartlara ve bu standartların sistematik denetimine dayanıyor.
ISO standartlarından farklı olarak, sağlık hizmeti tesislerini değerlendirmek üzere kullanılan akreditasyon programları, özellikle sağlık hizmetleri için geliştirilmeye başlanmış. Anglo-Sakson ülkelerinde başlayan programlar, 1990’larda Latin Amerika, Afrika ve Güney Doğu Asya’ya yayılmış. Zorunlu programlar ise son dönemlerde Fransa, İtalya ve İskoçya’da benimsenmiş. Akreditasyon programları kimi ülkelerde özel kuruluşlarca, kimi ülkelerde kamu otorotilerince ve kimilerinde ise kamu-özel karma sistemler aracılığı ile yürütülüyor.

Türkiye’de ise Sağlıkta Dönüşüm Programı ile “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” hedefi belirlenmiş, bu hedefe yönelik gerçekleştirilen kalite değerlendirmeleri ve aynı eksende yürütülen önemli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konularak kalite kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması sağlanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programının ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından uygulanacak akreditasyon programlarının, dünyaca kabul gören ilke ve standartlar ekseninde hayata geçirilmesi rekabet edebilirlik, etkinlik, inovasyon, sağlık turizmi, güvenlik kültürü vb. ulusal ve uluslararası birçok açıdan büyük önem taşıyor.

Ülkemizde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine akademik ya da teknik anlamda gönül ve destek veren, çaba gösteren, katkı sağlayan birçok kişi ve kuruluş bulunuyor. Bu vesile ile kalite ve akreditasyon çalışmalarına gönül veren herkesin Dünya Akreditasyon Gününü kutluyorum.
Fikrini belirt, sesini duyur.